Όροι Χρήσης

Οι επισκέπτες του stuffhome.gr, εφόσον χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του τόπου, συμφωνούν και αποδέχονται τους κάτωθι όρους χρήσης και συναλλαγής.

1.Περιορισμός ευθύνης.

Το stuffhome.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και προυποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη.Ο διαδικτυακός τόπος του stuffhome.gr δίνει κάθε δυνατότητα στον αγοραστή να ενημερωθεί για τους όρους και τις προυποθέσεις συναλλαγής,τα προσωπικά δεδομένα το κόστος και τον τρόπο μεταφοράς πρίν απο την πραγματοποίηση της παραγγελίας καθώς και την δυνατότητα αποδοχής η απόρριψής τους.Η ολοκλήρωση της συναλλαγής απο τον αγοραστή συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή των παραπάνω.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα stuffhome.gr παρέχει το περιεχόμενο(π.χ.ονόματα,πληροφορίες,φωτογραφίες,απεικονίσεις κ.λπ),τα προιόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακρβώς έχουν".To stuffhome.gr δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει αμέσως ή εμμέσως ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού χώρου της stuffhome.gr.Eνδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί απο ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας(Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του διαδικτυακού τόπου του stuffhome.g.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα stuffhome.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία(θετική,ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,διαζευτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών,δεδομένων,διαφυγόντα κέρδη,χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προιόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του απο τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο,τα χρηστά ήθη και του παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ'αυτόν,να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του stuffhome.gr

Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων.Το stuffhome.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει απο την χρήση τους,καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

2.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ολο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του stuffhome.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων,γραφικών,φωτογραφιών,σχεδίων,κειμένων παρεχόμενων υπηρεσιών και προιόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της stuffhome.gr και προστατεύονται απο τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαικού δικαίου και των Διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή,διανομή,μεταφορά,μεταποίηση,μεταπώληση,δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου.Τυχόν αναπαραγωγή,επανέκδοση,φόρτωση,ανακοίνωση,διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή αλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του stuffome.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3.Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα του stuffhome.gr για αποστολή,δημοσίευση,αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο,βλαβερό,απειλητικό,ενοχλητικό,προσβλητικό,συκοφαντικό,αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις(όπως εσωτερικές πληροφορίες,ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθησαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα,εμπορικό μυστικό,πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής,δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιδήποτε τρόπο και οποιδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα του stuffhome.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προιόντα,αλλά και να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προιόντα μας,είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν(όνομα,διεύθυνση,επάγγελμα κλπ).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα(το e-mail σας) μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προιόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά προιόντων:Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμό σας,ο αριθμός ταυτότητας(για να διασφαλίσουμε ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αφού επιλέξετε να αγοράσετε μέσω πιστωτικής),ένα σταθερό τηλέφωνο,διεύθυνση(οδός,πόλη,ταχυδρομικός κώδικας),διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού(απόδειξη,τιμολόγιο).Παράλληλα ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου(στην περίπτωση που θα χρειαστούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας),αριθμό fax και επάγγελμα.

Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. ,ΔΟΥ και διεύθυνση της έδρας της

 

Το stuffhome.gr δεν δημοσιοποιεί,πωλεί,ανταλλάσει,αποκαλύπτει ή με οποιδήποτε τρόπο προβαίνει σε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το stuffhome.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του ηλεκτρονικού καταστήματος τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιαδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά απο αυτό με σκοπό την υποστήριξη,προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές,αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

5.Ασφάλεια

Το stuffhome.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα,με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους,ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Ολες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες.Η ασφάλεια του stuffhome.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο:ο Κωδικός Εισόδου(e-mail ή username)και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικό Ασφαλείας(password),οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του απο τρίτα πρόσωπα.Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας,αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα του stuffhome.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικόυ απο μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Αυτόματη αποσύνδεση

Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στα συστήματα του stuffhome.gr(servers) ελέγχεται απο firewall,το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών απο τους πελάτες/χρήστες απογορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce(ηλεκτρονικού εμπορίου).Ολες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/μέλος είναι εμπιστευτικές,το stuffhome.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο των παραγόμενων υπηρεσιών.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο,π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα stuffhome.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία πελατών και των συναλλαγών τους,εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται απο δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που το stuffhome.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της,φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για την δική σας ασφάλεια,θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σέ κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα stuffhome.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στην διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.Ολες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

6.Τιμές Πώλησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα stuffhome.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προιόντων όποτε το κρίνει αναγκαίο,χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Σε κάθε περίπτωση οι τιμές των προιόντων είναι αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και αφορούν μόνο το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

7.Καθυστέρηση παραγγελίας.

H παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προιόν έχει καθυστερήσει να σταλεί απο τον προμηθευτή μας.Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά του,με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν το υπολογίζουμε.Σε μια τέτοια περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προιόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό.Το προιόν αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

Το προιόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο.Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας,που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)επικοινωνία μαζί σας(εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας,είτε σε σχέση με το προιόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του)επειδή π.χ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

8.Εκπτώσεις - Προσφορές

Oι προσφορές των προιόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι παραγγελίες των υφασμάτων ισχύουν απο 1m και πάνω. Τα εκπτωτικά κουπόνια των υφασμάτων δεν ισχύουν στα υφάσματα που είναι ήδη σε πρσφορά η σε stock.(Γίνεται αυτόματα επιλογή της πιο συμφέρουσας έκπτωσης)

Στο εκπτωτικό κουπόνι Stuff10 έχετε 10% έκπτωση σε αγορές υφασμάτων έως 119,99 ευρώ.

Στο εκπτωτικό κουπόνι Stuff15 έχετε 15% έκπτωση σε αγορές υφασμάτων απο 120 ευρώ και πάνω.

¨Πως θα διαχειριστείτε τα εκπτωτικά κουπόνια των υφασμάτων που παραγγείλατε

Στην ένδειξη Προσθήκη στο καλάθι και στην συνέχεια στην φράση αν έχετε κωδικό εκπτωτικού κουπονιού εισάγετε τον κωδικό του εκπτωτικού κουπονιού ανάλογα με την αξία της αγοράς των υφασμάτων που έχετε πραγματοποιήσει (Stuff10 η Stuff15) και θα δείτε να γίνετε αυτόματα η έκπτωση στα υφάσματα που παραγγείλατε.

H έκπτωση δεν θα είναι δυνατή εάν δεν εισάγετε την αντίστοιχη εκπτωτική αξία του κουπονιού.Για κάθε παραγγελία ισχύει ένα εκπτωτικό κουπόνι.

9.Δείγματα υφασμάτων.

Μπορείτε να αγοράσετε δείγματα απο τα περισσότερα υφάσματά μας. Η διάσταση του δείγματος είναι 15cm x 15cm.Σημειώστε πως το δείγμα δεν επιστρέφεται  και δεν αφαιρείται η αξία του,η οποία είναι 1 ευρώ(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) σε περίπτωση παραγγελίας.Τα έξοδα αποστολής του δείγματος επιβαρύνουν το stuffhome.gr.Τα υφάσματα που είναι ήδη σε προσφορά υπάρχει η πιθανότητα μέχρι να σταλεί το δείγμα να έχει πουληθεί το ύφασμα.

 

10.Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι εν λόγω όροι και προυποθέσεις χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται απο του νόμους της Ελλάδος.Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξή της Stuffhome.gr και των χρηστών ή και πελατών της ιστοσελίδας,η οποία θα αφορά την εκτέλεση,την εφαρμογή,την ερμηνεία,χρήση,παρουσίαση,αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας,ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται απο την παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της,θα επιλύεται απο τα αρμόδιαα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.